Sắp xếp:
Bí ngô khổng lồ
35,000 VND
Bí ngô mini
30,000 VND
Bí ngô mật
30,000 VND
Bí đỏ (bí ngô)
30,000 VND
Bí ăn ngọn cao sản
25,000 VND
Bí ngồi xanh F1
30,000 VND
Bí ngồi vàng F1
30,000 VND
Bí sặt (Bí xanh)
25,000 VND