Sắp xếp:
Súp lơ Mix
30,000 VND
Súp lơ trắng
30,000 VND
Súp lơ xanh
30,000 VND